Je bent nog jong,
maar misschien heb je wel zin om mee te doen met de hazen of reuzensprong.
Met de peuterspeelzaalleidster, kinderdagverblijfleidster, mama of papa,
kun je komen naar yoga.
Bij yoga doen we de hazensprong en de reuzensprong wel een aantal keer,
we zingen ook versjes en liedjes dat is goed voor de sfeer.
Je knuffel mag ook best een keer mee,
misschien kan je knuffel samenspelen met de toverfee of een ree.
Kabouters en dieren ze komen allemaal een keer op bezoek in de les,
yoga zorgt voor ontspanning en niet voor stress.
Als je later groot bent en je vindt het moeilijk om in de hectische maatschappij te blijven staan,
denk dan nog eens terug aan de peuter en kleuteryoga wat je daar hebt gedaan.
Massage of zintuigoefeningen daar werd je rustig van,
blijf dit toepassen je hele leven lang.
Nou lieve peuters en kleuters komen jullie de verbinding maken met jezelf en mij?
ik weet het zo goed als zeker het maakt ons beiden blij.