Graag wil ik bij jouw kind de juiste snaar raken,
maar eerst moeten we samen goede afspraken maken.

Algemene voorwaarden kindercoaching en therapeutische kinderyoga

  • Aanmelden: Je kunt je kind aanmelden via het emailadres monique.burger(at)outlook.com. Hierna krijgt u een vragenlijst toegestuurd ter voorbereiding op het (vrijblijvende) intakegesprek.
  • Cliënt: De kindercoach werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind. Na iedere drie coachingsessies met het kind wordt een oudergesprek gepland. In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van de coaching. Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind.
  • Duur: Een sessie duurt een uur. Er is geen wachtruimte aanwezig.
  • Brengen en halen: Graag verzoek ik je ervoor te zorgen dat je kind op tijd aanwezig is (5 à 10 minuten voor aanvang), zodat op tijd met de coachingsessie gestart kan worden.
  • Bereikbaarheid: Mocht er tijdens de coachingsessie iets met je (kind) gebeuren, dan is het van belang dat ik een ouder kan bereiken. Vermeld op het de behandelovereenkomst daarom niet alleen een vast telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneem ik dit graag van je.
  • Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid: Wanneer een coachingsessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. In andere gevallen kan de sessie volledig in rekening worden gebracht.
  • Betalingen: Na iedere coachingsessie ontvang je een factuur per e-mail.