Verre dromen,
stap voor stap kun je bij je gewenste doelen komen.

Stap 1 Verbinding maken

Maak de verbinding met mij via de mail en ik zal u terug mailen/bellen/appen om een afspraak in te plannen voor een intake-/kennismakingsgesprek.

Stap 2 Vragenlijst

Ik stuur u ter voorbereiding op het intake-/kennismakingsgesprek een vragenlijst op die u invult en terugstuurt zodat ik alvast de nodige informatie heb en ik al meer de verbinding kan maken door mij in de situatie van uw kind in te lezen en in te leven.

Stap 3 Het intake-/kennismakingsgesprek

Dit gesprek voer ik alleen met u als ouder(s). Tijdens het intakegesprek maken we de echte verbinding met elkaar, zal ik wat dieper ingaan op de vragenlijst die u heeft ingevuld, kijken we naar wat er nodig is, bespreek ik wat uw rol als ouder is gedurende het coachingtraject en komen de praktische zaken aan bod.

Stap 4 Navoelen

We voelen na of we de verbinding met elkaar kunnen en willen aangaan. Als het een ‘ja’ is van beide kanten dan stuur ik een behandelovereenkomst op.

Stap 5 Coachingsessies

Het coachen van uw kind. Een sessie duurt een uur en vindt in huiselijke setting plaats. Een gemiddeld coachingtraject bestaat gemiddeld uit 3 tot 7 sessies.

Stap 6 Tussentijdsgesprek

Na ongeveer drie sessies voer ik met u als ouder een tussentijdsgesprek en bespreek ik het verloop van de sessies/hoe het proces verloopt.

Stap 7 Laatste sessie

Er komt een moment dat het de laatste sessie is. Van de laatste sessie wordt een waar feestje gemaakt.

Stap 8 Afrondend gesprek

Na de laatste sessie vindt er met u als ouder een afrondend gesprek plaats en kijken we of jullie nog een ‘strippenkaart’ willen inzetten als nazorg (zie stap 9).

Stap 9 (optioneel) De Strippenkaart

Ter nazorg kan er afgesproken worden dat er nog een aantal coachingsessies worden gevolgd om de ingeslagen weg te bekrachtigen. Deze sessies kunnen worden ingezet wanneer de behoefte ernaar is.