Privacy heb ik hoog in het vaandel staan,
ik zal zorgvuldig met de gegevens omgaan.

In dit privacybeleid staat hoe ik, Monique Burger (eigenaresse van Kindercoach en Yogapraktijk De Verbinding), omga met jouw persoonsgegevens. Ik respecteer jouw privacy en ga volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) om met jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens bewaart Kindercoach en Yogapraktijk De Verbinding van jou?
Alle gegevens die je invult op hetvragenformulier en de coachovereenkomst. Gegevens die je mij geeft welke nodig zijn voor het verzorgen van de aan jouw te leveren dienst en de daarbij horende factuur zoals:

  • je voor- en achternaam
  • je adres
  • je telefoonnummer
  • je e-mailadres
  • je betaalgegevens
  • je leeftijd en eventuele bijzonderheden

​​Verwerken persoonsgegevens
Alle gegevens die ik van jou ontvang, worden alleen gebruikt voor de diensten die ik, namens Kindercoach en Yogapraktijk De Verbinding voor jou uitvoer.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik dan ook zo goed als mogelijk.
Alles wat we via WhatsApp, mail of Facebook bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten.

Jouw rechten 
Ik respecteer jouw privacy. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde. Je mag me hierover altijd aanspreken.

Voor overige vragen, opmerkingen of het inzien van de gegevens die Kindercoach en Yogapraktijk De Verbinding van je heeft opgeslagen, kun je contact opnemen met Monique Burger van Kindercoach en Yogapraktijk De Verbinding: monique.burger(at)outlook.com of 06-42121149.